Názov projektu:

Rast konkurencieschopnosti začínajúcej spoločnosti ALCAST – Aluminium Foundry, s.r.o. zavedením inovatívnych výrobných technológií

Názov prijímateľa: ALCAST-Aluminium Foundry s.r.o., Jasenovká 346, 067 33 Humenné
Miesto realizácie a aktivít: ALCAST-Aluminium Foundry s.r.o., Jasenovká 346, 067 33 Humenné
Trvanie realizácie projektu: 01/2019 – 06/2019
Výška nenávratného finančného príspevku: 200.000,00 EUR

Kontaktné údaje

Adresa Jasenovská  346, SLOVAKIA
Výroba Jasenovská 346, 066 01 Humenné, SLOVAKIA
IČO 50095731
IČ DPH SK2120170085

Email: sekretariat@alcast.sk

Tel: 0902 393 393

Cieľ projektu:

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALCAST – Aluminium Foundry, s.r.o. obstaraním inovatívnych technológií. Jedná sa o technológiu, ktorá je určená na výrobu tlakových lejacích foriem na odliatky z hliníka, ostrihovacích nástrojov a náhradných dielov v zmysle výkresovej dokumentácie zákazníka. Technológiu predstavuje tieto zariadenia: CNC obrábacie centrum, Elektroerovízna rezačka, Popúšťacia pec a CNC sústruh.

Špecifické ciele projektu:

-inovácia výrobného produktu za účelom zvýšenia produktivity

-posilnenie konkurencieschopnosti na trhu

-udržanie a zvýšenie pracovných miest v spoločnosti.

Projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity „Začatie a rozvoj podnikania MSP“, ktorej predmetom je nákup nového technologického zariadenia.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.opvai.sk, www.partnerskadohoda.gov.sk,  www.siea.sk.