Názov projektu:

Rast konkurencieschopnosti začínajúcej spoločnosti ALCAST – Aluminium Foundry, s.r.o. zavedením inovatívnych výrobných technológií

Názov prijímateľa: ALCAST-Aluminium Foundry s.r.o., Jasenovká 346, 067 33 Humenné
Miesto realizácie a aktivít: ALCAST-Aluminium Foundry s.r.o., Jasenovká 346, 067 33 Humenné
Výška nenávratného finančného príspevku: 151.315,00 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu : 01.2020

Kontaktné údaje

Adresa Jasenovská 346, SLOVAKIA

Výroba Jasenovská 346, 066 01 Humenné, SLOVAKIA

IČO 50095731

IČ DPH SK2120170085

Email: sekretariat@alcast.sk

Tel: 0902 393 393

Cieľ projektu:Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALCAST – Aluminium Foundry, s.r.o. obstaraním inovatívnych technológií. Jedná sa o technológiu, ktorá je určená na výrobu tlakových lejacích foriem na odliatky z hliníka, ostrihovacích nástrojov a náhradných dielov v zmysle výkresovej dokumentácie zákazníka. Technológiu predstavuje tieto zariadenia: CNC obrábacie centrum, Elektroerovízna rezačka, Popúšťacia pec a CNC sústruh.

Špecifické ciele projektu:-inovácia výrobného produktu za účelom zvýšenia produktivity-posilnenie konkurencieschopnosti na trhu-udržanie a zvýšenie pracovných miest v spoločnosti.

Projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity „Začatie a rozvoj podnikania MSP“, ktorej predmetom je nákup nového technologického zariadenia.Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.opvai.sk,www.mindop.sk, www.siea.sk,www.eurofondy.sk.

Výzva na predloženie ponuky : Stiahnuť tu

Záznam z prieskumu trhu: Stiahnuť tu

Fotodokumentácia k projektu:

1.CNC-obrábacie centrum

2.CNC- sústruh

3. Elektroerozívna rezačka

4. Popúšťacia pec